Bincom.pl

Asus Gold Partner

Logo Asus Gold Partner

Logo Asus Gold Partner, to odznaczenie dla Najlepszych Partnerów firmy Asus, w uznaniu za zaangażowanie- na wagÄ™ zÅ‚ota, we wspóÅ‚pracÄ™ z firmÄ…. ChcÄ…c podziÄ™kować za lojalny wkÅ‚ad, w rozwój popularnoÅ›ci oraz sprzedaży produktów marki Asus, mamy przyjemność przyznać PaÅ„stwu logo: Asus Gold Partner - AGP, jako dostrzegalny symbol obustronnego, efektywnego dziaÅ‚ania.

ŹródÅ‚em sukcesu firmy Asus, który wspólnie budujemy, jest także praca zespoÅ‚owa oraz zaufanie, za co również mamy zaszczyt podziÄ™kować, nadajÄ…c PaÅ„stwu tytuÅ‚ Asus Gold Partner.

Firma Asus starannie pracuje na rzecz biznesów swoich partnerów, wraz z nimi dbajÄ…c o dobro klientów. Decyzja o siÄ™gniÄ™ciu po pewnÄ… markÄ™ nie rozgrywa siÄ™ miÄ™dzy konsumentem a danÄ… markÄ…. Rozgrywa siÄ™ miÄ™dzy konsumentami a Naszymi Partnerami, dziÄ™ki którym Asus może satysfakcjonować klientów i być obecny w ich życiu.

Żywimy nadzieję, iż dzięki logo Asus Gold Partner, jakim zostaliście Państwo uhonorowani przez firmę Asus, będziecie chętnie kontynuowali budowanie z Nami swojej biznesowej przyszłości.